Kunsteducatie

Scholen zijn voor hun kunsteducatie veelal afhankelijk van aanbieders uit het culturele veld. Hanna werkt als zelfstandig ontwikkelaar altijd vanuit een vraag, meestal rechtstreeks afkomstig uit het onderwijs. Om de kwaliteit te waarborgen zoekt ze samenwerking met andere initiatieven en gemeentelijke en provinciale organisaties.

Educatieve projecten Beeldende kunst 
Het Van Abbemuseum Eindhoven heeft de beschikking over een tiental toonaangevende werken geprint op doek. Deze replica’s worden gebruikt in het onderwijs. Hanna kreeg de opdracht een lespakket te ontwikkelen en te ontwerpen met daarin informatie over: het leven van de kunstenaar, het belang van zijn/haar werk en de culturele en maatschappelijke context.

Centrum voor beeldende kunst De Krabbedans vroeg om een langlopend lestraject voor het primair en middelbaar onderwijs. Groepen leerlingen die een tentoonstelling bij CBK bezoeken krijgen via gerichte opdrachten en informatie beter inzicht in het creatieve proces van de kunstenaar.

Educatieve projecten Literatuur 
De opdracht van Kunstloc was een schoolbreed dagprogramma te ontwikkelen op het gebied van literatuur en schrijven. Het project ‘KinderboekenDag’ wordt ingekocht door scholen uit het primair onderwijs.
Daarnaast was Kunstloc de opdrachtgever voor een project dat geplaatst is in het provinciaal kunstmenu. ‘Tussen de Regels’ is lespakket dat bestaat uit een methode voor het schrijven van verhalen, een animatiefilm, opdrachtenschrift en handleiding voor de leerkracht.

Ook bibliotheken en culturele instellingen zijn terugkerende opdrachtgevers. Vaak maken de projecten onderdeel uit van een groter geheel zoals een langlopend kunstmenutraject. Hier verbindt een school zich voor langere tijd aan een aanbidder van cultuuronderwijs.

Haalbaarheidsonderzoek en strategie
Stichting De Schoolschrijver wilde inzicht krijgen in de mogelijkheden in het Brabantse onderwijsveld. Vanuit de Randstad wilde de stichting een intensief literatuurtraject uitrollen over de rest van Nederland. Daarbij was het wenselijk samenwerking te zoeken met lokale partners.