Filosofie

Hanna voert filosofische gesprekken in het onderwijs. De deelnemende groepen variëren van leerlingen en leerkrachten tot studenten en docenten. Ze voedt de groep met prikkelende vragen, anticipeert op wat wordt ingebracht, heeft oog voor alle deelnemers en activeert het zelfstandig nadenken.

Begeleiding filosofische gesprekken 
In opdracht van hogescholen begeleidt Hanna Filosofische gesprekken met studenten. Vaak maken de bijeenkomsten deel uit van een reeks zodat de groep kan wennen aan de specifieke methode die hoort bij dit soort gesprekken.

Lesmethode Filosoferen
Het onderwijs vroeg om een lesmethode waarmee leerkrachten en docenten op een waardevrije manier met hun leerlingen en studenten kunnen praten. Tijdens een filosofisch gesprek gaat het niet om gelijk krijgen maar om met elkaar op zoek te gaan naar antwoorden op universele vragen die ons allemaal bezighouden.
Dit project kreeg een eervolle vermelding tijdens de uitreiking van de Berrie Heesen Prijs (CKN) 

Filosoferen in het basisonderwijs
In een tiendelig cursus begeleidt Hanna leerkrachten en leerlingen. Na afloop kan de groep zelfstandig aan de slag en kan de gesprekstechniek een vast onderdeel worden van het onderwijsprogramma.