Doceren

Naast het ontwikkelen van lesmateriaal doceert Hanna leerlingen, leerkrachten en studenten. De leerjaren die ze bezoekt variëren van groep drie tot vierde jaar HBO. Ze voedt de groep met kennis, heeft oog voor alle deelnemers en activeert het zelfstandig nadenken en handelen.

 

Docent literatuur 
Om de bereikbaarheid met het onderwijs en het publiek te vergroten zocht Hanna aansluiting bij Cultuurstation Eindhoven, Kunstbalie Tilburg en bibliotheken in Brabant.

 

Begeleiding filosofische gesprekken 
In opdracht van Fontys Hogescholen Eindhoven en het primair onderwijs begeleidt Hanna Filosofische gesprekken. Vaak maken de bijeenkomsten deel uit van een reeks zodat de groep kan wennen aan de specifieke methode die hoort bij dit soort gesprekken.

 

Filosoferen in het basisonderwijs
In een tiendelig cursus begeleidt Hanna leerkrachten en leerlingen. Na afloop kan de groep zelfstandig aan de slag en kan de gesprekstechniek een vast onderdeel worden van het onderwijsprogramma.

 

Tekenlessen 
Na het uitkomen van haar kinderboeken bezoekt Hanna regelmatig bibliotheken en het basisonderwijs. Ze leest voor en vertelt over hoe haar boeken tot stand zijn gekomen.
De vragen vanuit het onderwijs kunnen verschillen. Daarom bestaan er meerdere lesvarianten. De ene keer wordt er gewerkt vanuit het perspectief van de taal en een andere keer ligt de nadruk op het beeldend aspect.